Arbeidsongevallen zorgen voor lang verzuim Het laatste nieuws

Arbeidsongevallen zorgen voor lang verzuim

02-07-12 - Bij arbeidsongevallen leidt een derde van deze gevallen tot een verzuim dat langer duurt dan één maand. 10% van de werknemers die betrokken zijn geraakt bij een arbeidsongeval verzuimt langer dan een half jaar. Dit is vandaag gepubliceerd naar aanleiding van een onderzoek van het onderzoeksinstituut TNO.

Bovenstaande cijfers behoren bij het jaartal 2010. In dit jaar kregen 224.000 werknemers te maken met een arbeidsongeval dat letsel en verzuim veroorzaakte. Sinds 2005 is volgens het TNO het aantal arbeidsongevallen stabiel.

Van alle werknemers was in 2010 3,2 procent het slachtoffer van arbeidsongevallen met lichamelijk letsel en/of geestelijke schade. Dit leidde tot een verzuim van minstens 1 dag. In totaal hadden ongeveer 3800 arbeidsongevallen een opname in het ziekenhuis tot gevolg en was er een dodelijke afloop te betreuren in 75 gevallen.