Arbeidsongeval treft 1 op de 15 werknemers Het laatste nieuws

Arbeidsongeval treft 1 op de 15 werknemers

02-09-2014:  Afgelopen jaar liepen 458.000 werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dit betekent dat 1 op de 15 werknemers met een dergelijk arbeidsongeval te maken heeft gekregen.

Dit is gebleken uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna de helft van de slachtoffers was vervolgens genoodzaakt om één dag of langer te verzuimen. In de horeca vonden de meeste arbeidsongevallen plaats. Het gaat in deze branche met name om kleine ongevallen met scherpe messen, hete pannen en glasscherven. Ook in de bouw vinden er regelmatig arbeidsongevallen plaats.  

Werknemers met arbeidsongeval naar bedrijfstak, excl. landbouw, 2013

Werknemers met arbeidsongeval naar bedrijfstak, excl. landbouw, 2013

In 2013 had 5,3 procent van de vrouwen een arbeidsongeval, bij mannen was dat 7,6 procent. Dit verschil komt doordat mannen vaker gevaarlijk werk doen dan vrouwen. Sinds 2005 is het aandeel arbeidsongevallen bij mannen licht gedaald. Bij vrouwen nam het aandeel aanvankelijk toe, maar bleef sinds 2008 vrij stabiel. Deze ontwikkelingen hangen samen met de afname van het aantal werkzame mannen in de bouw sinds 2001 en met de toename van het aantal werkzame vrouwen in de gezondheidszorg en overheid in de periode 2001-2008.

Ongeveer 70 procent van de werknemers met een arbeidsongeval liep lichamelijk letsel op, zoals een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding. Ruim 20 procent liep uitsluitend geestelijke schade op, zoals psychische schade door bedreiging of agressief gedrag. En bij bijna 10 procent was er zowel lichamelijk letsel als geestelijke schade.