Arbeidsmarktwaarde steeds belangrijker in cao's Het laatste nieuws

Arbeidsmarktwaarde steeds belangrijker in cao's

08-02-2016: Een element dat in cao's steeds belangrijker wordt, is de arbeidsmarktwaarde van werknemers. In 2015 werd er in 77 procent van de cao's een afspraak opgenomen over duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid

In 2015 hebben werkgevers sterk ingezet op duurzame inzetbaarheid. Het belang ervan, voor zowel werknemers als werkgevers, is inmiddels onomstreden. Afspraken over duurzame inzetbaarheid in een cao hebben betrekking op het totaal aan maatregelen in het personeelsbeleid dat gericht is op de lange-termijn ontwikkeling van de medewerkers. In 2015 zijn er 300 akkoorden tot stand gekomen met daarin een afspraak over duurzame inzetbaarheid (77 procent). Het percentage van 77 procent in 2015 ligt 7 procentpunt hoger dan in 2014 en zorgt daarmee voor een voortzetting van de groeiende aandacht voor duurzame inzetbaarheid. 

Deze gegevens zijn afkomstig uit het evaluatierapport van AWVN over het cao-jaar 2015, welke eind januari gepubliceerd is op de website www.awvn.nl. AWVN is een belangrijke arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers en is betrokken bij een groot deel van alle 900 Nederlandse cao's en arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

Integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid

De toename is een positieve ontwikkeling maar er is nog een lange weg te gaan. Duurzame inzetbaarheid is een relatief jong thema waar ondernemingen nog regelmatig mee worstelen. Een grote groep organisaties probeert via studieafspraken grip te krijgen op dit complexe onderwerp. Een kleine groep loopt voorop en geven op innovatieve wijze vorm aan duurzame inzetbaarheid. 

AWVN constateert ook dat ondernemingen het vergroten van de arbeidsmarktwaarde van hun medewerkers een ingewikkeld thema vinden. Afspraken op het gebied van duurzame inzetbaarheid zijn te verdelen in drie verschillende fases. Het gaat om afspraken die de werknemer helpen om:

1. zich te ontwikkelen binnen de huidige functie
2. zicht te ontwikkelen binnen de huidige organisatie
3. z'n algemene arbeidsmarktwaarde te vergroten

Veel organisaties kennen al afspraken die voldoen aan de eerste fase. De uitdaging is om langzaam naar de derde fase toe te werken, teneinde integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid te realiseren. In een aantal cao's zijn hier in 2015 flinke stappen gezet. Als de laatste fase geïmplementeerd wordt, zullen alle partijen in staat worden gesteld om maximale wendbaarheid te realiseren. 

Wat te doen?

Medprevent biedt diverse diensten die kunnen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Zo kan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of een scan op duurzame inzetbaarheid bijdragen aan het herkennen van de eerste signalen van uitval door langer durend verzuim. Met een PMO worden gezondheidsrisico's in kaart gebracht. Denk hierbij aan individuele risico's als een verhoogd cholesterol gehalte of een hoge bloeddruk. Maar ook risico's voor groepen werknemers, zoals belastende werkzaamheden voor rug en gewrichten.

Daarnaast is het belangrijk om alle risico's die er binnen onderneming aanwezig zijn, in kaart te hebben. Met een RI&E worden alle risico's binnen een onderneming in kaart gebracht. Dit kan bijdragen aan een integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Het doel van een RI&E is om alle risico's binnen een onderneming op een rij te zetten en vervolgens tot een plan te komen om deze risico's op te lossen of te vermijden. Medprevent helpt u graag bij het verwezenlijken van een goede RI&E.

Om verzuim te beheersen en te voorkomen, kan een vitaliteisbeleid een zeer effectief middel zijn. Hetzelfde geldt voor trainingen op het gebied van verzuimbeleid. Veel ondernemingen maken hier nog geen gebruik van. Verzuimbeheersing begint bij het opstellen van een duidelijk verzuimbeleid. In het verzuimbeleid staat beschreven wat een werknemer moet doen bij een ziekmelding, wat de werkgever doet en wat de arbodienst doet. Medprevent verzorgt al jaren de training verzuimbeheersing met als doel dat leidinggevenden de verantwoordelijkheid nemen voor het terugdringen van het ziekteverzuim van werknemers. De training kan worden aangepast aan de beginsituatie en doelstellingen van uw organisatie.