Animo voor gezondheidscheck is aanzienlijk Het laatste nieuws

Animo voor gezondheidscheck is aanzienlijk

13-06-2013 - Volgens minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft ruim twee op de drie werknemers in Nederland (69 procent) interesse in een gezondheidscheck. Op dit moment wordt deze check bij slechts 21 procent van de werknemers daadwerkelijk afgenomen. Dit vertelde de minister bij een werkbezoek aan KLM. Hij deed deze uitspraken op basis van een onderzoek van het ministerie.

Wat er exact gedaan moet worden met de uitkomsten van het onderzoek wilde de minister nog niet zeggen. Volgens hem is het in ieder geval positief dat werknemers open staan voor een gezondheidscheck. Door de verhoging van de AOW-leeftijd, is duurzame inzetbaarheid een belangrijk speerpunt geworden om zo de werknemers langer door te kunnen laten werken. Met name de lager opgeleiden zien een gezondheidscheck zitten. Volgens het onderzoek komt dit doordat deze groep over het algemeen vaker fysiek zwaar werk verricht.

De helft van de werknemers heeft behoefte aan een inzetbaarheidsgesprek, zo blijkt uit de monitor Duurzame Inzetbaarheid. Met dit gesprek willen ze bekijken of de werkzaamheden fysiek nog wel haalbaar zijn. Naast de gezondheidscheck noemen werknemers ook een persoonlijk budget en korting voor de sportschool als positieve maatregel om de gezondheid te bevorderen en om te werken aan de inzetbaarheid.

Uiteraard dienen dergelijke maatregelen wel gefinancierd te worden. Uit het onderzoek blijkt dat een ruiime meerderheid niet bereid is om zelf te betalen voor dit soort gezondheidsvoorzieningen. Een enkeling zou wel willen bijdragen voor hulp bij afvallen, stoppen met roken of bedrijfssport. Duidelijk is geworden dat er een groot contrast bestaat tussen wat werknemers graag zouden willen en wat de werkgevers in de praktijk aanbieden. Zo blijkt dat er veel behoefte is aan een persoonlijk budget maar dat dit eigenlijk zelden wordt aangeboden. Een fietsplan daarentegen wordt wel steeds vaker aangeboden maar hier blijkt minder behoefte aan.

De belangrijkste factoren om lang door te kunnen blijven werken zijn goede arbeidsomstandigheden en erkenning op de werkvloer, zo blijkt uit de monitor. Een gezondheidscheck kan hierbij als extra hulpmiddel goed fungeren voor de werknemer om zo lang mogelijk door te kunnen blijven werken.


Meer informatie over de gezondheidschecks bij Medprevent vindt u hier!