Aandacht zorgt niet voor afname beroepsziekten Het laatste nieuws

Aandacht zorgt niet voor afname beroepsziekten

16-10-2012 - Ondanks dat beroepsziekten steeds beter erkend en gemeld worden, leidt dit niet tot een afname van de risico's op de werkvloer. In 2011 steeg het aantal meldingen tot ongeveer 300 meldingen per 100.000 werkenden. In 2010 waren dit er nog 260. Dit is gebleken uit het gisteren verschenen rapport 'Beroepsziekten in Cijfers 2012' van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid AMC.

Psychische klachten zijn in 2011 de meest voorkomende gerapporteerde beroepsziekte (102 per 100.000), gevolgd door aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat (92). Vervolgens volgden gehooraandoeningen (59), huidaandoeningen (15), infectieziekten (15), luchtwegaandoeningen (5) en neurologische aandoeningen (4). Opvallend is dat de helft van alle beroepsziektemeldingen voorkomen bij werknemers die ouder zijn dan 50 jaar. Bij 36 procent van de gevallen is er sprake van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en bij 6 procent van blijvende arbeidsongeschiktheid. Voor duurzame inzetbaarheid van werknemers, blijft het van groot belang om meer aandacht te geven aan werkgerelateerde diagnostiek en bijbehorende preventie.

Bij psychische aandoeningen die werkgerelateerd zijn, gaat het vaak om overspannenheid of burnout, waarmee relatief lang wordt verzuimd. De sectoren die het meest getroffen zijn, zijn de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, het onderwijs, het openbaar bestuur en defensie, de financiële sector en de bouw. Oorzaken die genoemd worden zijn hoge werkdruk, stress en ongewenst gedrag van collega's en/of klanten. Uit onderzoek is gebleken dat aandacht voor terugkeer naar werk als onderdeel van behandeling van psychische klachten, reïntegratie versnelt.

Het aantal werkgebonden aandoeningen van spieren en gewrichten zijn de afgelopen jaren niet afgenomen. Dit geldt met name voor de sectoren bouw, vervoer en opslag en industrie. Beroepsziekten zijn tot nu toe nog onvoldoende vertaald in preventieve maatregelen door de bedrijven, ter voorkoming van deze aandoeningen.

Verder is lawaai op de werkvloer ook nog altijd een hardnekkig probleem. Preventieve maatregelen worden door werkgevers slechts op kleine schaal toegepast. Ook zijn er veel brancheorganisaties die de problemen van gehoorschade op de werkvloer onderschatten.

Het aantal meldingen van werkgerelateerde astma en van bovenste luchtwegaandoeningen is verdubbeld. Deze toename komt voornamelijk door het actieve opsporingsprogramma binnen de bakkerssector.

Werk speelt doorgaans een belangrijke rol bij diverse infectierisico's. Om dit goed aan te kunnen pakken zal er intensief samengewerkt moeten worden tussen de publieke, veterinaire, curatieve en bedrijfsgeneeskundige gezondheidszorg.

Ook wordt er steeds meer bekend over het verband tussen werk en chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten en kanker. Het aantal gevallen van diabetes type 2, een grote risicofactor voor hart- en vaatziekten, stijgt wereldwijd sterk. Werkfactoren als stress, ploegendienst en beroepsmatige blootstelling aan oplosmiddelen leiden, naast overgewicht, tot een verhoogd risico op diabetes type 2.

Toch zijn er bij bepaalde ziektes wel successen geboekt. Zo heeft er een flinke daling plaatsgevonden van het aantal gediagnosticeerde nieuwe gevallen van CTE, een neurologische ziekte die veelal wordt veroorzaakt door organische oplosmiddelen. Dit komt vooral door de nationale wetgeving die gekoppeld is aan de actieve signalering van deze beroepsziekten.

'Beroepsziekten in cijfers' wordt ieder jaar opgesteld door het NCvB/Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het geeft een totaal overzicht van het aantal en de aard van beroepsziekten. Ook de verspreiding binnen sectoren en beroepen in Nederland wordt weergegeven. Ook worden de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen rond verschillende beroepsziekten beschreven.

Beroepsziekten in cijfers 2012